SATELLITE TURKSAT 5A

SATELLITE TURKSAT 5A

grabcad

Türksat 5A, millî imkânlarla Türkiye'de birleştirilen ve 8 Ocak 2021 Cuma günü Türkiye saati ile 05.15'te uzaya gönderilen haberleşme uydusudur.Eylül 2011'de yapılan antlaşmaya binaen, Türksat and Turkish Aerospace Industries (TAI) tarafından Türkiye'de geliştirilmiş bir uydudur. TAI'nin Ankara yerleşkesindeki Uydu Montaj, Entegrasyon ve Test (UMET) biriminde, en az %20 yerli ve milli kaynaklarla Airbus firması ile iş birliği sonucunda geliştirilmiş ilk yerli teknolojilerin de kullanıldığı iletişim uydusudur. Takibinde gelecek Türksat 5B'de daha yüksek oranlarda yerel kaynaklar kullanılacaktır. Projenin ileriki amaçlarından birisi de Türksat 6A ve Türksat 6B uydularının tamamen yerli kaynaklarla geliştirilmesidir.Uydu tamamen 12 kilowatt elektrik güç birimi çalışacak Eurostar-3000EOR sistemi üstüne kurulmuş ve 3,5 ton ağırlığa sahiptir. Yörünge yerleşimi olarak 31° Doğu yörüngesi hedeflenmiştir. Uydu 8 Ocak 2021 günü fırlatılmış ve roket tercihi olarak SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketi tercih edilmiştir. Uydunun yörüngedeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl güvence altına alması bekleniyor. Uydu; Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan bir coğrafyada 1728 megahertz kapasiteyle TV yayıncılığı ve veri haberleşmesi hizmetleri sunacak.Turksat 5A, national facilities on Friday January 8, 2021, and Turkey combined with 05.15't the timeThe communications satellite is sent into space. Based on the agreement signed in September 2011, it is a satellite related to Türksat and Turkish Aerospace Industries (TAI). In the Satellite Installation, Integration and Testing (UMET) unit of TAI's Ankara campus, it is the first domestic and first technology's different communication satellite in cooperation with Airbus company with at least 20% domestic and national resources. Local resources will be used at higher rates in the future Türksat 5B as a follow-up. One of the further aims of the project is to develop Türksat 6B satellites with local resources.The satellite is completely installed on the Eurostar-3000EOR system, which will run 12 kilowatt electrical power units, and has a weight of 3.5 tons. The 31 ° East orbit was targeted as the orbital location. The satellite was launched on January 8, 2021 and SpaceX's Falcon 9 rocket was preferred as the rocket. The satellite is expected to secure frequency and orbit rights in orbit for 30 years. Satellite; Turkey, Europe, Middle East, North Africa, Central West Africa, South Africa, the Mediterranean, the Aegean Sea and will offer a capacity of geography in the 1728 megahertz finding the Black Sea TV broadcasting and data communication services.

Download Model from Website

With this file you will be able to print SATELLITE TURKSAT 5A with your 3D printer. Click on the button and save the file on your computer to work, edit or customize your design. You can also find more 3D designs for printers on SATELLITE TURKSAT 5A.